Guia de la titulació: 310510501 - ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

Assignatures curs 2013-2014

Informació addicional

Assignatura:
3105IS0022 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Eusebio Calle Ortega

2

Tanca la finestra