Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2012-2013

Informació addicional

Assignatura:
3103L00243 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO

1

B

CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO

2

Tanca la finestra