Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2012-2013

Informació addicional

Assignatura:
3103200270 - PROJECTE

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

DANIEL BOIX MASAFRET
DAVID BRUSI BELMONTE
JESUS COLPRIM GALCERAN
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
ANNA MARIA RIBAS PALOM
CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO
ISABEL SALAMAÑA SERRA
LLUIS VILAR SAIS
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ
MANUEL POCH ESPALLARGAS
JOSEP VILA SUBIROS
GIOVANNI PARDINI
JOAQUIM COMAS MATAS
PERE PONS FERRAN
DIEGO VARGA LINDE
LIDIA OCHOA CAÑIGUERAL
SEBASTIA PUIG BROCH
NURIA ROURA PASCUAL

2

Tanca la finestra