Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2011-2012

Informació addicional

Assignatura:
3103200290 - ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DELS RECURSOS NATURALS

Grup

Professorat

Durada

Horari

SJ

JOSEP MAS PLA

2

Tanca la finestra