Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2011-2012

Informació addicional

Assignatura:
3103200270 - PROJECTE

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM
DANIEL BOIX MASAFRET
JESUS COLPRIM GALCERAN
JOAN FONT GARCIA
MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
LLUIS VILAR SAIS
LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ
MANUEL POCH ESPALLARGAS
IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET
CLIMENT FRIGOLA DARDER
GIOVANNI PARDINI
JOAQUIM COMAS MATAS
EMILI MATO I PALOS
PERE PONS FERRAN
FRANCESC D'ASSIS CORDOBA MONTURIOL
ELENA GUASCH PADRO
DIEGO VARGA LINDE
SEBASTIA PUIG BROCH
AGUSTIN RODRIGUEZ FLORIT

2

SJ

MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM
DANIEL BOIX MASAFRET
JESUS COLPRIM GALCERAN
JOAN FONT GARCIA
MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
LLUIS VILAR SAIS
LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ
MANUEL POCH ESPALLARGAS
IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET
CLIMENT FRIGOLA DARDER
GIOVANNI PARDINI
JOAQUIM COMAS MATAS
EMILI MATO I PALOS
PERE PONS FERRAN
FRANCESC D'ASSIS CORDOBA MONTURIOL
ELENA GUASCH PADRO
DIEGO VARGA LINDE
SEBASTIA PUIG BROCH
JOSEP MAS PLA
AGUSTIN RODRIGUEZ FLORIT

2

Tanca la finestra