Guia de la titulació: 310320193 - BIOLOGIA

Assignatures curs 2007-2008

Informació addicional

Assignatura:
3103000245 - ESTUDIS. CONVENIS INTERNACIONALS SUBSCRITS PER LA UNIVERSITA

Grup

Professorat

Durada

Horari

SO

Marc Ribo Panosa

A

Tanca la finestra