Guia de la titulació: 310320193 - BIOLOGIA

Assignatures curs 2007-2008

Informació addicional

Assignatura:
3103000243 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Marc Ribo Panosa

1

B

Marc Ribo Panosa

2

C

Marc Ribo Panosa

2

Tanca la finestra