Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2005-2006

Informació addicional

Assignatura:
3103L00311 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES, E

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Alfons Polo Ortiz
Juan Manuel Sanchez Navarro

1

B

Alfons Polo Ortiz
Juan Manuel Sanchez Navarro

2

Tanca la finestra