Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2005-2006

Informació addicional

Assignatura:
3103L00248 - TREBALLS ACADÈMICAMENT DIRIGITS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Alfons Polo Ortiz

1

B

Alfons Polo Ortiz

2

Tanca la finestra