Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2005-2006

Informació addicional

Assignatura:
3103200121 - TEMES ESPECIALS EN QUÍMICA ORGÀNICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

ER

Alfons Polo Ortiz

2

Tanca la finestra