Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2005-2006

Informació addicional

Assignatura:
3103100100 - INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Jesús Colprim Galceran
Manuel Poch Espallargas

2

Tanca la finestra