Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0056 - PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Rosa Ros Massana
Dolors Corominas Coll

1

Tanca la finestra