Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0053 - FISCALITAT DE LES OPERACIONS EMPRESARIALS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

OLGA LOPE CUFI

2

Tanca la finestra