Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0048 - MACROECONOMIA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

JOSEP MARIA PONS VILAHUR

2

B

JOSEP MARIA PONS VILAHUR

2

Tanca la finestra