Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0031 - TÈCNIQUES DE FINANÇAMENT

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

JUAN BONET AMAT
Maria Elvira Cassu Serra

1

Tanca la finestra