Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0027 - DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

CHRISTIAN SERAROLS TARRES

1

Tanca la finestra