Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0025 - BANCA I ASSEGURANCES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

RAMON MUNTE SALES

1

B

RAMON MUNTE SALES

2

Tanca la finestra