Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0024 - TÈCNIQUES DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERES DE L'EMPRESA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

ANTONI RIERA BOADA

2

Tanca la finestra