Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0020 - COMPTABILITAT DE LES OPERACIONS FINANCERES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Helena Benito Mundet

1

Tanca la finestra