Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0017 - AUDITORIA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARIA PILAR CUROS VILA

2

Tanca la finestra