Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0016 - SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

M. DOLORES MUÑOZ SOLER
MARIA PILAR CUROS VILA

1

B

M. DOLORES MUÑOZ SOLER
MARIA PILAR CUROS VILA

1

C

M. DOLORES MUÑOZ SOLER
MARIA PILAR CUROS VILA

1

Tanca la finestra