Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0015 - COMPTABILITAT FINANCERA II I ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Helena Benito Mundet
Maria Angels Farreras Noguer
MIQUEL LLADO BADOSA

A

B

Maria Angels Farreras Noguer
MIQUEL LLADO BADOSA
Pilar Morera Basuldo
Elisabet Saus Sala
SERGIO PEREZ SANZ

A

C

Maria Helena Benito Mundet
Maria Angels Farreras Noguer
JUAN PEDRO ROBLEDA CABEZAS
Elisabet Saus Sala

A

Tanca la finestra