Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0014 - EMPRESA I FISCALITAT

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Assumpcio Cullell Guillamet

1

B

EDITH LLOBET MASSONS

1

C

MONTSERRAT MONGAY SOLER

1

Tanca la finestra