Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0013 - HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Ricardo Garcia Orallo

1

B

Ricardo Garcia Orallo

1

C

Rosa Ros Massana

1

D

Ricardo Garcia Orallo

1

Tanca la finestra