Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0012 - ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria del Pilar Marques Gou
Anna Arbussà Reixach
Gerusa Gimenez Leal

A

B

Maria del Pilar Marques Gou
Anna Arbussà Reixach
Gerusa Gimenez Leal

A

C

Maria del Pilar Marques Gou
Anna Arbussà Reixach
Gerusa Gimenez Leal

A

Tanca la finestra