Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0008 - ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Joan Sole Pla

2

B

Joan Sole Pla

2

C

Joan Sole Pla

2

Tanca la finestra