Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0006 - ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Anna Ronquillo Melcio

1

B

Anna Ronquillo Melcio

1

C

Anna Ronquillo Melcio

1

Tanca la finestra