Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0003 - INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Elena Boet Serra
TOMAS MARTINEZ LOZANO
MONTSERRAT VERGES VALL-LLOVERA

A

B

Maria Elena Boet Serra
FRANCISCO PAULA REBLED SARRA
MONTSERRAT VERGES VALL-LLOVERA

A

C

Maria Elena Boet Serra
TOMAS MARTINEZ LOZANO
MONTSERRAT VERGES VALL-LLOVERA

A

D

Maria Elena Boet Serra
FRANCISCO PAULA REBLED SARRA
MONTSERRAT VERGES VALL-LLOVERA

A

Tanca la finestra