Guia de la titulació: 310710199 - CIÈNCIES EMPRESARIALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3107EM0001 - INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

AITANA LERTXUNDI MANTEROLA

2

B

AITANA LERTXUNDI MANTEROLA

2

C

MANUEL MARZO LAZARO

2

D

MANUEL MARZO LAZARO

2

Tanca la finestra