Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103200306 - TÈCNIQUES DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE INDUSTRIAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Jesús Colprim Galceran
MIQUEL RIGOLA LAPEÑA

2

Tanca la finestra