Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103200302 - ECOLOGIA DE SISTEMES AQUÀTICS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Daniel Boix Masafret
Sergi Sabater Cortes

2

Tanca la finestra