Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103200300 - TRACTAMENT DE RESIDUS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Joaquim Comas Matas

2

Tanca la finestra