Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103200291 - VALORACIÓ SOCIAL DELS RISCOS I GESTIÓ DE RESIDUS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Anna Maria Ribas Palom

1

Tanca la finestra