Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103100277 - CANVI I EQUILIBRI QUÍMICS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Enriqueta Antico Daro
MARIA CARMEN ANDA BATALLER

2

B

Maria Enriqueta Antico Daro
MARIA CARMEN ANDA BATALLER

2

Tanca la finestra