Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2003-2004

Informació addicional

Assignatura:
3103100255 - BIOLOGIA FONAMENTAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Librado Jesus Garcia Gil
Rafael de Llorens Duran
Carles Pla Zanuy
Elisabeth Pinart Nadal

1

B

Librado Jesus Garcia Gil
Rafael de Llorens Duran
Carles Pla Zanuy
Elisabeth Pinart Nadal

1

Tanca la finestra