Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200297 - ECOLOGIA APLICADA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

DANIEL BOIX MASAFRET
FRANCESC XAVIER VILABELLA PECONDON

2

Tanca la finestra