Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200287 - AMPLIACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

JOSEP VILA SUBIROS
ANNA CROUS BOU

2

Tanca la finestra