Guia de la titulació: 310320395 - CIÈNCIES AMBIENTALS

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200272 - CONTAMINACIÓ I TRACTAMENT DE SÒLS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM
MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL

1

Tanca la finestra