Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200136 - TREBALL EXPERIMENTAL

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Alfons Polo Ortiz

1

B

Alfons Polo Ortiz

2

Tanca la finestra