Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200130 - OPERACIONS BÀSIQUES EN ENGINYERIA QUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Maria Dolors Balaguer Condom

2

Tanca la finestra