Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200112 - QUÍMICA DELS COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Alfons Polo Ortiz

2

Tanca la finestra