Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200093 - AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Eduard Bardají Rodríguez

2

Tanca la finestra