Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200088 - CINÈTICA QUÍMICA I DINÀMICA MOLECULAR

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Miquel Solà i Puig

1

Tanca la finestra