Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200087 - AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FÍSICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Emili Besalú Llorà
Sílvia Simon Rabaseda

1

Tanca la finestra