Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200086 - EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA II

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Eduard Bardají Rodríguez
Maria Isabel Romero Garcia

1

B

Eduard Bardají Rodríguez
Maria Isabel Romero Garcia

1

C

1

D

1

Tanca la finestra