Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103200085 - EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Claudia Fontas Rigau
Pedro Salvador Sedano

2

B

2

C

2

D

2

Tanca la finestra