Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103100076 - TERMODINÀMICA QUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Emili Besalú Llorà

2

B

Sílvia Simon Rabaseda

2

Tanca la finestra