Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103100074 - ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA I

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Alfons Polo Ortiz
Sílvia Simon Rabaseda

1

B

Alfons Polo Ortiz
Sílvia Simon Rabaseda

1

Tanca la finestra