Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103100072 - MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Jordi Ripoll Misse
Joan Saldaña Meca

2

B

Jordi Ripoll Misse
Joan Saldaña Meca

2

Tanca la finestra