Guia de la titulació: 310320293 - QUÍMICA

Assignatures curs 2002-2003

Informació addicional

Assignatura:
3103100069 - ENGINYERIA QUÍMICA

Grup

Professorat

Durada

Horari

A

Jesús Colprim Galceran
Maria Jose Martin Sanchez

1

B

Jesús Colprim Galceran
Maria Jose Martin Sanchez

1

Tanca la finestra